Mountainbikers
zeer tevreden over organisatie

Dongen, 21 oktober 2013.Ruim 1200 deelnemers stonden afgelopen zondag vanaf 08.00 uur bij zalencentrum de
Viersprong aan de start van de inmiddels twee NFTU sterren
veldtoertocht die de Dongense TC de Kleppers dit jaar voor de
negende maal organiseerde. Het goede weer zorgde ook voor veel
belangstelling langs het parcours. Een honderdtal vrijwilligers en
sympathisant van de club zorgden de dag tevoren en op de vroege
zondagochtend voor een onberispelijk maar hier en daar zeer zwaar
mountainbike – veld. Deze tocht die geen wedstrijd was , maar soms
wel zo werd gereden bestond uit drie keuze-afstanden :25,45 of 60
kilometer. De duiventoren bij Dongen was wel de mooiste plek waar
‘gebiked ‘ werd en hier was het ook afzien voor vooral de minder goed
getrainden. Bij de Viersprong werd bij terugkomst het opgelopen
modder afgespoten op bijna automatische wijze. De deelnemers die uit
ook de verre omgeving van Dongen kwamen werden bij aankomst voorzien
van heerlijke soep om de het verloren lichaamsvocht weer in balans
te brengen.

FOTO’s VOLGEN